Operai in soffitta

Home interior gutted for renovation

Pri oprave starých domov sa stretávame s rôznymi stavebnými prácami. Jednou z hlavných stavebných činností, ktoré pri opravách realizujeme sú injektáže, hĺbkové špárovanie muriva a spínanie lanami. Pri opravách starých domov si treba uvedomiť, že pri neodstránení príčiny, ktorá akokoľvek znehodnotila dom a je potrebná jeho úprava sa problémy neodstránia, ale len oddialia. Vtedy je prípadná rekonštrukcia zbytočná. Naša firma sa v prvom rade zaoberá odstránením príčiny vzniku škody na dome a až potom samotnými dôsledkami.

Injektáže realizujeme predovšetkým vŕtanou metódou. Sme schopní zastaviť akékoľvek priesaky. Dokážeme stabilizovať základy a štrkové lôžka. Zamedzíme kapilárne vzlínanie. Vytvoríme nové izolácie.

Injektáž trhlín a škár realizujeme za účelom zamedzenia priesakov, prípadne za účelom statického spriahnutia „zošívania“.

Realizujeme injektáž voči kapilárnemu vzlínaniu vody. Injektujeme akékoľvek druhy muriva (kamenné, tehlové, betónové tvárnice, plynosilikáty ...) za účelom zamedzenia vzlínavosti.